Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chúng tôi tại daphuccentralpark.com cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

 1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập
 • Thông Tin Cá Nhân: Khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc liên hệ với chúng tôi qua email, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, số điện thoại, và bất kỳ thông tin nào khác bạn cung cấp.
 • Thông Tin Phi Cá Nhân: Chúng tôi cũng thu thập thông tin phi cá nhân như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, và thông tin về cách bạn tương tác với trang web để cải thiện trải nghiệm người dùng.
 1. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin
 • Dịch Vụ và Cải Thiện: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ, quản lý tài khoản, và trả lời các yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin phi cá nhân để phân tích và cải thiện trang web của mình.
 • Gửi Thông Báo và Cập Nhật: Nếu bạn đăng ký nhận bản tin hoặc thông tin từ chúng tôi, chúng tôi có thể gửi email thông báo về các cập nhật, khuyến mãi, hoặc thông tin liên quan đến trang web.
 1. Chia Sẻ Thông Tin
 • Với Các Đối Tác Tin Cậy: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác tin cậy giúp chúng tôi vận hành trang web hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn, nhưng chỉ khi các bên này đồng ý giữ bí mật và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
 • Yêu Cầu Pháp Lý: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu yêu cầu từ cơ quan pháp lý hoặc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi.
 1. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi việc truy cập, sử dụng, hoặc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, không có hệ thống bảo mật nào là hoàn hảo và chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin của bạn hoàn toàn an toàn khỏi các rủi ro tiềm ẩn.

 1. Quyền Riêng Tư Của Bạn
 • Truy Cập và Sửa Đổi: Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ. Để thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.
 • Hủy Đăng Ký: Nếu bạn không muốn nhận thông tin hoặc bản tin từ chúng tôi, bạn có thể hủy đăng ký bằng cách làm theo liên kết hủy đăng ký trong email hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
 1. Liên Kết Đến Trang Web Khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách quyền riêng tư hoặc nội dung của các trang web bên ngoài. Khi bạn truy cập các trang web bên ngoài, bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư của từng trang web.

 1. Thay Đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này để phản ánh các thay đổi trong quy định pháp lý hoặc các thực tiễn hoạt động của chúng tôi. Bạn nên kiểm tra định kỳ để biết các thay đổi và cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

 1. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 • Địa chỉ: 238 Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng
 • Email: daphuccentralpark.com@gmail.com
 • Website: daphuccentralpark.com

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi từ bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng daphuccentralpark.com!