Điều kiện điều khoản

Chào mừng bạn đến với trang web daphuccentralpark.com. Việc bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này cũng như các chính sách khác được công bố trên trang web. Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra định kỳ để nắm bắt các thay đổi.

2. Sử Dụng Trang Web

  • Nội Dung: Bạn chỉ được phép sử dụng nội dung trên trang web này cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Việc sao chép, phân phối, sửa đổi, hoặc xuất bản nội dung từ trang web mà không có sự cho phép của chúng tôi là không được phép.
  • Tài Khoản Người Dùng: Nếu trang web yêu cầu đăng ký tài khoản, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và cập nhật. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình và mọi hoạt động xảy ra dưới tài khoản đó. Thông báo ngay cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ về việc tài khoản của mình bị xâm phạm.

3. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả các tài liệu và nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, và mã nguồn, đều thuộc quyền sở hữu của daphuccentralpark.com hoặc các bên cấp phép. Bạn không được sao chép, sửa đổi, hoặc sử dụng các tài liệu này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

4. Liên Kết Đến Trang Web Khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc bạn truy cập các trang web này là hoàn toàn tự nguyện và bạn phải tự chịu trách nhiệm về việc đó.

5. Từ Chối Trách Nhiệm

Trang web này được cung cấp “như hiện tại” và “như có sẵn”. Chúng tôi không bảo đảm rằng trang web sẽ luôn hoạt động liên tục, không bị lỗi hoặc không có lỗi bảo mật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất về dữ liệu hoặc lợi nhuận.

6. Giới Hạn Trách Nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại do mất dữ liệu, mất lợi nhuận hoặc gián đoạn kinh doanh.

7. Quyền Lợi và Nghĩa Vụ Pháp Lý

Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi và giải thích theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

8. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi sẽ được coi là sự đồng ý của bạn với các điều khoản mới.

9. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản và Điều kiện này hoặc cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

  • Địa chỉ: 238 Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng
  • Email: daphuccentralpark.com@gmail.com
  • Website: daphuccentralpark.com